Номер записи: 1451
Хочешь скидку? Узнай как получить
К этой записи 0 комментария (-ев)

Журнал «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ» №3 (82) 2013

Цена: Поинтересоваться ценой

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ» №3 (82) 2013

Скачать бесплатно (ссылка на скачивание в конце страницы)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА

Віткін Л., Луценко Д.
Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки

У статті розглянуто останні тенденції розвитку стандартизації на міжнародному та регіональному рівнях. Особливу увагу приділено проблемам функціонування системи стандартизації України. Подано опис ключових моментів проекту Закону України «Про стандартизацію», розробленого Мінекономрозвитку України спільно з європейськими експертами на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо упровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки. Запропоновано математичну модель побудови національної системи стандартизації та розраховано результативність окремих альтернатив її побудови
3

Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва О., Любинський В.
Стандартизація як інструмент забезпечення інноваційної діяльності

У статті проведено аналіз впливу стандартизації на інноваційний процес. Наведено механізми, за допомогою яких стандарти впливають на інновації. Проаналізовано, як використання різних видів стандартів сприяє виникненню інновацій
13

Гордієнко Т.
Аналіз діяльності ТК стандартизації агропромислового комплексу

У статті проведено аналіз діяльності національних технічних комітетів стандартизації, що працюють в сфері агропромислового комплексу та сільського господарства. Розглянуто проблеми удосконалення їхньої структури, стан виконання функцій, передбачених чинними законодавчими та нормативними документами.
17

Маловик К., Каретна Ю.
Аналіз нормативної бази показників довговічності устатковання АЕС

У роботі проведено порівняльний бібліографічний аналіз нормативних вимог щодо оцінювання та прогнозування показників довговічності устатковання атомних електростанцій. Розроблено пропозиції з удосконалення оцінювання ресурсних характеристик із урахуванням неповноти та неоднорідності даних щодо раптових та поступових відмов устатковання.
24

МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Грищенко Ф.
Міжнародна електротехнічна комісія. Аналіз типів документів

У статті розглянуто дев’ять типів документів Міжнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission, IЕС), стисло розкрито їхню сутність, визначено, хто їх готує до видання та особливості ухвалення. Кількісно проаналізовано п’ять типів документів ІЕС, надрукованих у 2012 році та за весь період її діяльності станом на 31.12.2012. Проведено порівняльний аналіз усіх типів документів ІЕС із типами документів Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO).
30

ISO i вода. Глобальні рішення глобальних проблем.
35

НОВИНИ ISO

Стандарти ISO на безпеку й відкликання продукції.
38

МЕТРОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ПРАКТИКА

Коваль Г., Омельчук І.
Аналіз стану вимірювання витрати природного газу методом змінного перепаду тиску

У статті виконано аналіз наукових публікацій вітчизняних фахівців щодо метрологічного забезпечення обліку природного газу. Окреслено напрямки подальших досліджень
39

НОВИНИ ISO

Скоротити кількість харчових відходів, застосовуючи стандарти ISO.
43

МЕТРОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ПРАКТИКА

Киреєв Ю.
Застосування електронних форм первинного обліку під час виконання робіт з атестації вимірювальних лабораторій

Як вже зазначалось у попередній статті автора, атестацію вимірювальних лабораторій здійснюють з метою документального підтвердження компетентності і права лабораторії проводити вимірювання у межах визначеної галузі її атестації. Форма первинного обліку
44

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Тавлуй І.
Оцінювання впливу системи управління якістю на конкурентоспроможність вищого навчального закладу

У статті розглянуто чинники конкурентоспроможності вищого навчального закладу (ВНЗ), що забезпечуються запровадженням та сертифікацією системи управління якістю (СУЯ). Проаналізовано основні чинники незадовільної оцінки СУЯ та запропоновано ключові показники якості (КПЯ), моніторинг яких у ході розробляння та упровадження СУЯ забезпечить її ефективність. Побудовано математичні моделі першого наближення, що встановлюють кореляцію між динамікою конкурсу вступників під час прийомної кампанії та зміною КПЯ СУЯ ВНЗ.
49

Калита Т.
Втрати у діяльності організацій: розуміння — крок до їхнього скорочення

«Більша частина нашого життя витрачається на помилки та нерозумні вчинки; значна частина протікає у бездіяльності, і майже завжди все життя ми робимо не те, що треба». (Сенека)
54

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Столярчук П., Байцар Р., Яцук В., Гунькало А.
Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»

З 22 по 24 травня 2013 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи», яку організували і провели кафедра метрології, стандартизації та сертифікації та лабораторія управління вищим навчальним закладом «Львівської політехніки».
60

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Бочарова О., Боброва І., Анісімова Л.
Експрес-оцінювання якості антоціанозабарвлених соків та сокових продуктів

У роботі проаналізовано можливості експрес-оцінювання якості та встановлення імовірної фальсифікації соків та сокових продуктів оптичним методом. Встановлено критерії якості для антоціанозабарвлених соків.
62

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

Миронова А.
Визначення алергенів у харчових продуктах

Харчову алергію по праву називають хворобою 21 століття, оскільки в наш час це одне з найпоширеніших захворювань на планеті. Тому нині дослідження стосовно визначення алергенів у харчових продуктах та харчовій сировині набули неабиякого значення. Усвідомлюючи гостру необхідність вирішення цього питання, фахівці науково-дослідного випробувального центру харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія» придбали імуноферментний аналізатор та першими в області освоїли відповідну методику.
66

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ

До 55-річчя Олега Миколайовича Величка.
69

НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

ДП «УкрНДНЦ» оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік.
70

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП «УкрНДНЦ».
71

План набору слухачів ХФ ДП «УкрНДНЦ» на II півріччя 2013 року.
72

Скачать бесплатно Журнал «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ» №3 (82) 2013