Журнал «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ» №4 (83) 2013

Поинтересоваться ценой
X
Хочу узнать цену

Скачать бесплатно (ссылка на скачивание в конце страницы)
«СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ» №4 (83) 2013

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Віткін Л. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання

У статті розглянуто світовий досвід побудови систем технічного регулювання (СТР), його інструменти в Європейському Союзі (ЄС), Митному союзі (МС), країнах СНД та Україні. Представлено стратегію розвитку вітчизняної СТР та узагальнено основні світові тенденції побудови сучасної СТР. Наведено результати комп’ютерного моделювання
3

СТАНДАРТИЗАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА

Гриньов Б., Любинський В., Молчанова Н., Ламааши Л.

Щодо питання застосування «Методу обкладинки»

у національній стандартизації

У статті розглянуто важливу роль гармонізації національних стандартів на сучасному етапі розвитку нашої країни та доведено недоцільність прийняття більшості з них «методом обкладинки
12

Грищенко Ф., Лісніченко Т.

Нормативно-правові аспекти будівництва автомобільних доріг

У статті розглянуто нормативно-правові акти (НПА) та нормативні документи (НД), які стосуються будівництва автомобільних доріг
15

ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД

Гуменюк Г.

Реформування системи державного контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчової та сільськогосподарської продукції

Конституцією України [1] всім громадянам гарантується право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право вільного доступу до інформації щодо його стану, якості та безпечності харчових продуктів і предметів побуту
20

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Криворучко О.

Методичні положення гармонізації системи управління підприємством на основі управління якістю

У статті викладено методичні положення гармонізації системи управління підприємством на основі управління якістю (ГСУП на основі УЯ): сформовано концепцію гармонізації СУ та визначено порядок реалізації гармонізації на підприємстві
27

Колобиліна О., Кравцова С.

Розробляння комплексної методики ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності підприємств

У статті наведено результати розробляння комплексної методики ідентифікації небезпек, оцінки ризиків, пов’язаних з ними у рамках розробляння та впровадження систем управління гігієною та безпекою праці (СУГтаБП) на основі рекомендацій ДСТУ OHSAS 18001:2010
32

НОВИНИ ISO

Як зменшити перешкоди у відкритих офісах
37

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Бойко Т., Столярчук П.

Система енергоуправління в Україні: перспективи та особливості нормування

Здійснено огляд запровадження систем енергоуправління (СЕУ) на міжнародному та національному рівнях, стан та перспективи його розвитку в Україні. Представлено загальні вимоги до структури та основних елементів системи на підприємстві, принципи організації, завдання, вимоги до енергоаудиту, до енергоменеджера, основні завдання його діяльності, а також вимоги до обліку паливно-енергетичних ресурсів та аналізу паливно-енергетичного балансу на підприємстві
38

Калита Т.

Целеполагание: для чего и какое?

В статье рассмотрены вопросы практического применения одного из эффективных инструментов менеджмента качества — целеполагания. Рассмотрены аргументы «за» и «против» его применения. Приведена классификации целей и условия их постановки
47

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Бочарова О., Боброва І., Галюрова Ю.

Експрес-методи оцінювання якості плодової продукції

У роботі встановлено доцільність використання оптичного методу експрес-оцінювання якості консервованої продукції. Обґрунтовано вибір показника різниці значень оптичної густини водної та водно-спиртової витяжок для об’єктивного оцінювання колоїдно-дисперсного стану соків та рідкої фракції фруктових консервів
53

МЕТРОЛОГІЯ ТА ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ПРАКТИКА

Чернявський А., Моцак Т., Уткіна Л., Дуболар Я.

Застосування статистичних методів контролю якості для забезпечення достовірності виконуваних вимірювань

Описано застосування простих статистичних методів контролю якості під час випробування вугілля. Представлено практичний матеріал щодо виявлення, управління та оцінювання критичних точок якості конкретних методик випробувань вугілля на основі застосування таких методів
57

Князєв В.

Результати міжлабораторних порівняльних випробувань

на несприйнятливість технічних засобів до дії електромагнітних завад

У статті наведено результати першого рауту міжлабораторних порівняльних випробувань у галузі електромагнітної сумісності (ЕМС) технічних засобів (ТЗ) за параметрами їхньої несприйнятливості до дії електромагнітних завад
60

НАВЧАННЯ

Науменко В.

Оцінювання результативності ужитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємства

У статті висвітлено загальні підходи до проведення заходів задля досягнення компетентності персоналу підприємства та оцінювання вжитих заходів. Інформація розрахована на топ-менеджерів, керівників процесів системи управління якістю (СУЯ) «Людські ресурси», керівників структурних підрозділів та осіб, які запроваджують СУЯ, підтримують і забезпечують постійне поліпшування її результативності
66

ВІСТІ З РЕГІОНІВ

Енергоаудит — нагальна потреба економіки держави
71

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

План набору слухачів ХФ ДП «УкрНДНЦ»

на вересень – грудень 2013 року

Скачать бесплатно Журнал «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ» №4 (83) 2013

50 ГЕНИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СПИСАТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ / ШКОЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ50 ГЕНИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СПИСАТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ / ШКОЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ
Заказать